Juguem junts aquests jocs de la ment

gallery/0dbf407db46d780470c3276df85c1ced_600x386

HORITZONTALS:

CRUCIGRA+

CAT-ESP-ENG

CAT-ESP-ENG

gallery/5294fea797616adf35e604acbaef3b61_430x430

1. Satisfeta i envanida alhora. Part d'una volta ciclista. 2. Crèdit. Camí entre els bancals o els parterres d’un hort o d’un jardí. 3. Braser petit per a escalfar el llit, els peus, etc. Que es mou amb facilitat i rapidesa. 4. Genoma d’un virus inclòs en el cromosoma de la cèl·lula hoste, que serà replicat en totes les cèl·lules filles. Prefix que significa 'sobre'. 5. Un rei decapitat. Situació intricada o complicada d’un afer, d’una qüestió, etc. 6. Part davantera del buc d'una embarcació. Vent ... que porta pluja. 7. Pastor de xais. Dos més un. 8. Compost orgànic líquid oliós incolor. Nota de Palau. 9. Riu gallec. Relatiu a l’adinàmia. 10. Planta herbàcia umbel·lífera. Forma prefixada que significa 'oposat'. 11. Tropa de combatents. Forma prefixada del mot llatí coxa, ‘costat’. 12. Contacte per atansament. Estri per a dibuixar i escriure a mà, constituït per una mina inclosa en una barreta cilíndrica o prismàtica de fusta.

VERTICALS:

1. Arbret de la família de les cesalpiniàcies, espinós, originari de Mèxic. Líquid que cincula a través dels teixits de les plantes. 2. Glàndula femenina. Un instrument posat a to. 3. Fanal, llanterna. Petard petit i de poca potència. 4. Relatiu o pertanyent a les oliveres. Igualment, en el mateix grau, talment. 5. Que presenta dimorfisme. Lluc Sala. 6. Aspra al paladar. Crit d'un llop. 7. El pateix una part de la població. Dipòsit silici pulverulent de color clar, usat per a polir gemmes. 8. Acusatiu i datiu de pronom personal de primera persona del singular. La més aguda de les veus humanes, pròpia especialment de dones i de nois. 9. L'agència d'en Mortadel·lo i Filemón. Llosa gran. 10. Oració que diuen els catòlics al matí, al migdia i al vespre en recordança de la salutació angèlica. Que pateix de miopia. 11. Ventall lleuger en forma de palma i amb un mànec. Arbre de la família de les sapindàcies, és consumida, fresca o en conserva, com a fruita de taula sobretot a l'Orient. 12. En aquell lloc. Que plau i atreu per la seva gràcia.

gallery/3d779d7b4ef794cce9df3f8634aa7c8a_224x44